Klagshamns båtklubb

Att kunna njuta av en tur på havet när vädret tillåter är en otrolig frihet som man som båtägare får ta del av. Vid Klagshamns båtklubb är det många i Malmö och från Malmös utkanter som har sin båt liggande. Här är det inte bara vackert utan det är också en plats där Klagshamns båtklubb står för möten mellan människorna och deras båtar. Klagshamns båtklubb är en allmännyttig ideell förening och bildades redan 1972 och har sedan dess välkomnat alla oavsett båttyp. De jobbar för bevarandet av hamnen under mottot ””Båtklubben är människor och båtar – Hamnen är anläggning, bryggor och båtplatser””.

Klagshamns båtklubb är en förening där gemenskap står i centrum. Här kan medlemmarna utbyta tips med varandra angående båtar – renovering och tävlingar är heta ämnen som ofta diskuteras. Föreningen är även fylld av aktiviteter för sina medlemmar. På våren arrangeras en rad olika sjösättningsdagar där man gör sjösättningen till en social aktivitet och där alla hjälps åt med att få i sina båtar. Sedan satsar man även mycket både på klubbsegling och jollesegling. Jolleseglingen sker i jolleskolan där nybörjare av olika åldrar får lära sig grunderna i segling. Klubbseglingen är uppdelat i en tisdagscup och i ett klubbmästerskap. Alla medlemmar är välkomna att delta i tävlingarna oavsett om man är nybörjare eller erfaren kappseglare. Vid stora högtider som pingst och midsommar anordnar man även seglingsdagar och ibland även båtracing.

Klagshamns båtklubb och hamnen

Genom sitt naturliga skydd från stora vågor är hamnen en väldigt populär plats att ha sin båt i. Trots att den udde som Klagshamn ligger på är fylld av ett rikt djurliv och stor växtlighet är den konstgjord med hjälp av biprodukter från kalkbrytningen i trakten. Hamnen öppnades för sjöfart år 1898, även om det var en populär kustlinje långt innan. I början på 70-talet byggde man även ut badplatserna genom att anlägga sand vid dem vilket sedan öppnade upp allmänintresset för hamnen. Det följdes upp av att föreningar bildades kring båt- och friluftslivet där Klagshamns båtklubb snabbt blev den mest kända och största föreningen.

Klagshamns båtklubb är till för alla

Klagshamns båtklubb med utsikt mot Danmark

Klagshamn är en stadsdel i stadsområdet Väster som tillhör Malmö Stad. Under många år bröts här kalksten och det var så som Klagshamn kom att bli en viktig del av områdets industriverksamhet. Idag delar man upp Klagshamn i två tätorter: Norra och Södra Klagshamn, där Norra egentligen är en del av Bunkeflostrand. Klagshamns båtklubb är hemmavarande på Klagshamns udde i det rymliga och väl utvecklade hamnområdet. Båtklubben är ansluten till såväl Svenska Båtunionen som Seglarförbundet vilket gör klubben till en del av Riksidrottsförbundet.

Klagshamns hamn ligger i ett naturskönt område med ovanligt växt- och djurliv. Det finns bland annat en alldeles egen typ av orkidé som växer vilt endast i detta område. Hamnen är en del av ett naturskyddsområde och således är fiske förbjudet i området. Utanför pirarna kan du dock fiska rikligt med horngädda under vår- och sommarsäsongen. Att bli medlem i Klagshamns båtklubb kan vara en bra idé för dig som har båt i området. Tillsammans kan du med andra entusiaster segla, anordna och ta del av olika aktiviteter. Båtklubben anordnar kappseglingar, fester samt andra givande och lärorika dagar i seglingens tecken.

Medlemskap och båtplats

Det finns tre olika medlemskap för dig om du vill bli en del av Klagshamns båtklubb. Är ni en hel seglande familj kan du välja familjemedlemskap och i annat fall kan du gå med som senior eller junior. Om du vill ha båtplats i hamnen är det dock inte Klagshamns båtklubb som du vänder dig till utan Hamnföreningen. Där finns det i nuläget 8 bryggor med cirka 300 båtplatser av olika storlek och djup. Hamnen är en så kallad frihamn där du, ifall du är hemmavarande vid en annan frihamn, får lägga till under tre dygn till ett riktigt bra pris. Nära hamnen ligger också en pittoresk och barnvänlig strand. Området har duschar och WC och som andelsägare får du också tillgång till ”hoddorna”.