Klagshamn i Malmö

Lilla fantastiska Klagshamn är ett av Malmö finaste områden. Ursprungligen är det ett industriområde men idag är det en havsnära stadsdel med både naturliv och storstadspuls. Klagshamn, som är en förkortning av Västra Klagtorps hamn, är framförallt känt för sin rika flora och fauna och är en av få platser i världen som har ett fågelreservat trots sin närhet till storstaden. Områdets växtliv anses dessutom, tack vare den kalkrika marken, vara så speciellt att tidigare planerade nybyggen stoppats för att bevara det. Kalken är dessutom anledningen till att orten överhuvudtaget existerar, i slutet av 1800-talet anlades nämligen ett kalkbrott på platsen något som blev början på en blomstrande industriepok.

1903 uppfördes dåtidens modernaste cementfabrik i anslutning till kalkbrottet och orten växte fram på riktigt med arbetarbostäder och krogar. För att kunna frakta bort produkterna anlade man av restprodukter från kalkbrotten så kallad skrotsten, en långsmal halvö med en djuphamn längst ut. Så småningom och i takt med att Klagshamn växte byggdes även fiskehamn söder om djuphamnen. Men framgångssagan fick ett abrupt slut 1938 då samtlig fabriksverksamhet lades ned. Platsen började förfalla och förutom en soptipp som anlades på 1960-talet och så småningom också ett reningsverk fanns ingenting på platsen fram till början av 1990-talet, då de första bostadshusen började byggas.

Klagshamn är åter en populär stadsdel

Idag räknas Klagshamn till ett av Malmös attraktivaste och mest omtyckta områden. Den har en kraftigt ökad folkmängd och stigande bostadspriser. En av de gamla industribyggnaderna med den karakteristiska kalkugnen är helrenoverad och tjänar nu som museum. Men den gamla cementfabriken står förfallen kvar på sin plats. Den konstgjorda udden har naturen tagit över och det är främst den kalkrika marken som får sällsynta djur och växter att trivas i området. En småbåthamn har ersatt den gamla fiskehamnen och den fina sandstranden som numera finns längst ut på uddens nordsida är ett populärt utflyktsmål sommartid. Även utomhussporter såsom vindsurfing och motocross är populärt i området som är en riktig sommarpärla.

Klagshamn har ett rikt djur- och naturliv tack vare kalkrik jord

Klagshamn är ett stadsområde i Malmö

I området Väster i Malmö hittar du stadsdelen Klagshamn. Detta område var från början ett industriområde, men nu finns mest natur- och villaområden i Klagshamn. Här hittar du bland annat en vacker hamn på en udde längst ut i samhället. Udden är byggd av restprodukter från industritiden. I hamnen huserar en surf- och båtklubb. I stadsdelen finns även förskola och en grundskola för elever upp till årskurs nio. Om man är intresserad av sport finns en idrottsplats där man bland annat kan spela fotboll. Stadsdelen har också en egen idrottsförening. Det kan också hända att du känner igen denna plats från gamla klassiska filmer. Filmen Käre John från 1964 med Jarl Kulle och Christina Schollin spelades till exempel till stora delar in just här. Även den kända tv-serien om den fiktiva fotbollsklubben Åshöjdens BK är inspelad i denna stadsdel.

Klagshamns tidiga historia

Som vi nämnde i början av texten är Klagshamn historiskt ett industriområde. Själva området bildades i slutet på 1800-talet. Ungefär från 1880-talet och fram till 1938 bröt man kalksten i området. Det fanns då både ett stort och ett litet kalkbrott. Med det industrimaterial som blev över kunde man sedan bygga Klagshamns udde. År 1889 blev ett stort år för industrin i området. Då blev nämligen järnvägen som gick till Tygelsjö klar. I och med det grundades också Klagshamns Cementverk AB vilket innebar ytterligare en industri på orten. Cementtillverkningen fortgick fram till år 1938 då verksamheten blev uppköpt av Skånska Cement AB. Idag finns ingen industri kvar i denna stadsdel även om en del byggnader står kvar. Kalkbrotten finns givetvis också kvar även om de idag är vattenfyllda.